ظرفیت کولر ( BTU ) گاز مصرف انرژیقیمت ( تومان )
60000 ایستادهR22B-
9000 پنلیR410A
4,000,000
12000 پنلیR410
A4,۲۰0,000
18000 پنلیR410A۰۰0,000
24000 پنلیR410A6,۷50,000
30000 پنلیR410A8,۰00,000
36000 پنلیR410A1۱,۲00,000
36000 ایستادهR22B۱۳,۰۰۰,۰۰۰
48000 ایستادهR22B-

کولر گازی اسپلیت ( دوتکه ) در بخش کولر گازی انواع کولر گازی جنرال اجنرال الجی سامسونگ تراست هایسنس جنرال زد اچ ZH جنرال گلد GOLD جنرال SH جنرال لبخندی استیک شکار جنرال گوسونیک هایر مهر اصل اسنوا در سه مدل مدل با کمپرسور روتاری پیستونی اسکرال معرفی می گردد.

کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال zh

کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال ZH

کولر گازی ZH 3600 جنرال

کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال zh

((( پایین ترین قیمت بازار )))

برای دیدن قیمتها اینجا کلیک کنید 

مصرف انرژی A

با گاز R410 سرد و گرم

رادیات طلایی goldfins

دیجیتال مخفی

کولر گازی ۳۶ هزار جنرال زد اچ

مصرف انرژی A
با گارانتی و نصب شرکتی
تکنولوژی تایلند – مونتاژ چین
کم مصرف : موتور سنگین
به شرط اصلی
۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
۱۸ ماه گارانتی قطعات
برای مساحت ۶۰ تا ۸۰۰ متر

شماره تماس :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱
۰۲۱۳۳۳۲۳۰۹۲

T.me/coolergostar24

Www.googlekala.org

واردات رسمی کولر گازی از طریق گمرک کشور با کارت سبز
تحویل با اسناد گمرکی و بصورت قانونی در سراسر کشور

کولر به صورت کانتینری و پک تعداد در انبار شرکت موجود است برای دریافت قیمتهای عمده فروشی به شماره زیر تماس بگیرید :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴ آقای اسدی

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱

T.me/coolergostar24

کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال zh

۱۳۹۵/۱۱/۱۴/۰ دیدگاه /در کولر گازی جنرال zh – گرید مصرف انرژی A /توسط asadi

کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال ZH

کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال zh

((( پایین ترین قیمت بازار )))

برای دیدن قیمتها اینجا کلیک کنید 

مصرف انرژی A

با گاز R410 سرد و گرم

رادیات طلایی goldfins

دیجیتال مخفی

کولر گازی ۲۴ هزار جنرال زد اچ

کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال zh

مصرف انرژی A
با گارانتی و نصب شرکتی
تکنولوژی تایلند – مونتاژ چین
کم مصرف : موتور سنگین
به شرط اصلی
۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
۱۸ ماه گارانتی قطعات
برای مساحت ۶۰ تا ۸۰۰ متر

شماره تماس :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱
۰۲۱۳۳۳۲۳۰۹۲

T.me/coolergostar24

Www.googlekala.org

واردات رسمی کولر گازی از طریق گمرک کشور با کارت سبز
تحویل با اسناد گمرکی و بصورت قانونی در سراسر کشور

کولر به صورت کانتینری و پک تعداد در انبار شرکت موجود است برای دریافت قیمتهای عمده فروشی به شماره زیر تماس بگیرید :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴ آقای اسدی

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱

T.me/coolergostar24

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال zh

۱۳۹۵/۱۱/۱۱/۰ دیدگاه /در کولر گازی جنرال zh – گرید مصرف انرژی A /توسط asadi

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال ZH

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال zh

کولر گازی ۱۸ هزار جنرال زد اچ

((( پایین ترین قیمت بازار )))

برای دیدن قیمتها اینجا کلیک کنید 

مصرف انرژی A

با گاز R410 سرد و گرم

رادیات طلایی goldfins

دیجیتال مخفی

کولر گازی ۱۸ هزار جنرال زد اچ

مصرف انرژی A
با گارانتی و نصب شرکتی
تکنولوژی تایلند – مونتاژ چین
کم مصرف : موتور سنگین
به شرط اصلی
۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
۱۸ ماه گارانتی قطعات
برای مساحت ۶۰ تا ۸۰۰ متر

کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال زد اچ

شماره تماس :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱
۰۲۱۳۳۳۲۳۰۹۲

برای دیدن لیست قیمت بروز کولر گازی جنرال ZH روی لینک زیر کلیک کنید :

T.me/coolergostar24

Www.googlekala.org

واردات رسمی کولر گازی از طریق گمرک کشور با کارت سبز
تحویل با اسناد گمرکی و بصورت قانونی در سراسر کشور

کولر به صورت کانتینری و پک تعداد در انبار شرکت موجود است برای دریافت قیمتهای عمده فروشی به شماره زیر تماس بگیرید :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴ آقای اسدی

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱

T.me/coolergostar24

کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال zh

۱۳۹۵/۱۱/۰۸/۰ دیدگاه /در کولر گازی جنرال zh – گرید مصرف انرژی A /توسط asadi

کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال ZH

((( پایین ترین قیمت بازار )))

برای دیدن قیمتها اینجا کلیک کنید 

مصرف انرژی A

با گاز R410 سرد و گرم

رادیات طلایی goldfins

دیجیتال مخفی

کولر گازی ۳۰ هزار جنرال زد اچ

مصرف انرژی A
با گارانتی و نصب شرکتی
تکنولوژی تایلند – مونتاژ چین
کم مصرف : موتور سنگین
به شرط اصلی
۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
۱۸ ماه گارانتی قطعات
برای مساحت ۶۰ تا ۸۰ متر

شماره تماس :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱
۰۲۱۳۳۳۲۳۰۹۲

برای دیدن لیست قیمت بروز کولر گازی جنرال ZH روی لینک زیر کلیک کنید :

T.me/coolergostar24

Www.googlekala.org

واردات رسمی کولر گازی از طریق گمرک کشور با کارت سبز
تحویل با اسناد گمرکی و بصورت قانونی در سراسر کشور

کولر به صورت کانتینری و پک تعداد در انبار شرکت موجود است برای دریافت قیمتهای عمده فروشی به شماره زیر تماس بگیرید :

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴ آقای اسدی

۰۹۱۰۷۶۷۶۲۹۴
۰۲۱۶۶۸۳۸۹۶۹
۰۲۱۳۳۳۲۲۹۱۱

T.me/coolergostar24

کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال zh

۱۳۹۵/۱۱/۰۸/۰ دیدگاه /در کولر گازی جنرال zh – گرید مصرف انرژی A /توسط asadi

ادامه مطلب …

کولر گازی ۹۰۰۰ جنرال ZH

۱۳۹۵/۱۱/۰۷/۰ دیدگاه /در کولر گازی جنرال zh – گرید مصرف انرژی A /توسط asadi

ادامه مطلب …

لیست قیمت کولر جنرال ZH جنرال زداچ

۱۳۹۵/۱۰/۳۰/۰ دیدگاه /در کولر گازی جنرال zh – گرید مصرف انرژی A /توسط asadi

مرکز پخش کولرگازی جنرال ZH – جنرال زد اچ

لیست قیمت کولر گازی جنرال زد اچ

لیست قیمت کولر گازی جنرال zh

۹  هزار ———  ۱۴۷۰۰۰۰ تومان 

۱۲ هزار———  ۱۵۵۰۰۰۰ تومان 

۱۸ هزار ——–  ۲۰۵۰۰۰۰ تومان 

۲۴ هزار ———  ۲۴۵۰۰۰۰ تومان 

۳۰ هزار ———  ۲۷۵۰۰۰۰ تومان 

۳۶ هزار ———  ۳۸۸۰۰۰۰ تومان 

۳۶ هزار ———۴۴۰۰۰۰۰ تومان ( ایستاده )

۴۸ هزار ———۵۸۰۰۰۰۰ تومان ( ایستاده

۶۰ هزار ———۵۹۵۰۰۰۰۰ تومان ( ایستاده )

مشخصات کولر :  دیجیتال مخفی ، رادیات طلایی GOLD FINE  ، کمپرسور توشیبا ، چهار جهت پرتاب برقی ، پرتاب باد سه دور ، جفت برد 

کلیه کولر ها با نصب و گارانتی می باشد .

گارانتی کمپرسور ۶۰ ماهه و ۱۸ ماه  گارانتی قطعات گارانتی یاران سرویس می باشد .

کولر ها توسط پرسنل مجرب یاران سرویس حداکثر ۲۴ ساعته نصب می شود .

کلیه کولرها در انبار مرکری تهران و شورآباد برای مشتریان عزیز ارسال می گردد .

کلیه قطعات این کولر در انبار شرکت موجود می باشد .

برای دیدن عکس های بیشتر از این کولر به آدرس کانال تلگرام شرکت به آدرس لینک زیر مراجعه فرمایید .

Www.instagram.com/coolergostar24

TELEGRAM.ME/COOLERGOSTAR24

کولر های جنرال پیستونی  مناسب مناطق جنوب کشور تا ۱۵ روز آینده کانتینرهایش می رسد .